ภาษาอังกฤษ

boat

ภาษาไทย
เรือ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
boatตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy boat is blue.คำแปลเรือของฉันสีฟ้า
boatsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe boats are red.คำแปลเรือพวกนี้สีแดง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย