ภาษาอังกฤษ

blood

ภาษาไทย
เลือด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bloodตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe already have more blood than we need.คำแปลพวกเรามีเลือดเกินความต้องการแล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย