ภาษาอังกฤษ

bit

ภาษาไทย
ส่วน, เล็กน้อย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bitตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างAn hour and a bitคำแปลหนึ่งชั่วโมงกับอีกนิดหน่อย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย