ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bit

คำแปล
ส่วน, เล็กน้อย
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
a
หนึ่ง
bit
เล็กน้อย
ส่วน
of
ของ
sugar
น้ำตาล
.
ฉันต้องการน้ำตาลนิดเดียว
1 ความคิดเห็น
A
หนึ่ง
bit
เล็กน้อย
ส่วน
นิดหน่อย
2 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bit
ส่วน
เล็กน้อย
ส่วน
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย