ภาษาอังกฤษ

birds

ภาษาไทย
นก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
birdตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA bird eats the apple.คำแปลนกตัวหนึ่งกินแอปเปิ้ล
birdsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey have three cats and two birds.คำแปลพวกเขามีแมวสามตัวและนกสองตัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย