birds

คำแปล
นก
Five
ห้า
birds
นก
and
และ
three
สาม
elephants
ช้าง
.
นกห้าตัวและช้างสามตัว
1 ความคิดเห็น
Three
สาม
birds
นก
drink
ดื่ม
water
น้ำ
.
นกสามตัวดื่มน้ำ
16 ความคิดเห็น
They
พวกเขา
พวกเธอ
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
three
สาม
cats
แมว
and
และ
two
สอง
birds
นก
.
พวกเขามีแมวสามตัวและนกสองตัว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย