ภาษาอังกฤษ

bilingual

ภาษาไทย
พูดได้สองภาษา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
bilingualตัวอย่างI will be bilingual this year.คำแปลฉันจะพูดได้สองภาษาปีนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย