ภาษาอังกฤษ

bicycle

ภาษาไทย
จักรยาน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bicycleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy son's wife does not have a car, but she has a bicycle.คำแปลภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน
bicyclesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThree bicycles and two carsคำแปลจักรยานสามคันและรถสองคัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย