ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bicycle

คำแปล
จักรยาน
My
ของฉัน
ของผม
son
ลูกชาย
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
wife
ภรรยา
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
a
หนึ่ง
car
รถยนต์
,
but
แต่
she
เธอ
has
มี
a
หนึ่ง
bicycle
จักรยาน
.
ภรรยาของลูกชายของฉันไม่มีรถ แต่เธอมีจักรยาน
Even
แม้แต่
ด้วยซ้ำ
she
เธอ
has
มี
a
หนึ่ง
bicycle
จักรยาน
.
แม้แต่เธอก็ยังมีจักรยานคันหนึ่ง
We
พวกเรา
have
มี
a
หนึ่ง
bicycle
จักรยาน
.
พวกเรามีจักรยานคันหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย