ภาษาอังกฤษ

between

ภาษาไทย
ระหว่าง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
betweenตัวอย่างThe cat is between you and me.คำแปลแมวตัวนี้อยู่ระหว่างคุณและฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย