ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

better

คำแปล
ดีกว่า, ดีขึ้น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
better
betterthan
ดีกว่า
ดีกว่า
ดีขึ้น
than
betterthan
ดีกว่า
กว่า
him
เขา
.
ฉันดีกว่าเขา
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
swim
ว่ายน้ำ
better
betterthan
ดีกว่า
ดีกว่า
ดีขึ้น
than
betterthan
ดีกว่า
กว่า
him
เขา
.
ฉันว่ายน้ำดีกว่าเขา
Thursday
วันพฤหัสบดี
is
เป็น
อยู่
คือ
better
ดีกว่า
ดีขึ้น
.
วันพฤหัสดีกว่า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย