ภาษาอังกฤษ

bells

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bellตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI hear a bell.คำแปลนไดนเสยงระฆงใบหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย