ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bell

คำแปล
ระฆัง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hear
ได้ยิน
a
หนึ่ง
bell
ระฆัง
.
ฉันได้ยินเสียงระฆังใบหนึ่ง
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
hear
ได้ยิน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bell
ระฆัง
.
ฉันได้ยินเสียงระฆังใบนี้
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
bell
ระฆัง
.
มันคือระฆังใบหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย