ภาษาอังกฤษ

bell

ภาษาไทย
ระฆัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bellตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI hear a bell.คำแปลฉันได้ยินเสียงระฆังใบหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย