ภาษาอังกฤษ

believes

ภาษาไทย
เชื่อถือ, เชื่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
believesตัวอย่างHe believes everything that I say.คำแปลเขาเชื่อทุกอย่างที่ฉันพูด
believeตัวอย่างThey believe that we are brothers.คำแปลพวกเขาเชื่อว่าพวกเราเป็นพี่น้องกัน
believeตัวอย่างMy mother is not going to believe us.คำแปลคุณแม่ของฉันจะไม่เชื่อพวกเรา

การเชื่อมbelieve

PersonPresentPast
Ibelievebelieved
he/she/itbelievesbelieved
you/we/theybelievebelieved
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย