ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

behind

คำแปล
ข้างหลัง
He
เขา
is
อยู่
เป็น
คือ
behind
ข้างหลัง
me
ผม
ฉัน
.
เขาอยู่ข้างหลังฉัน
2 ความคิดเห็น
Who
ใคร
is
อยู่
เป็น
คือ
behind
ข้างหลัง
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
?
ใครอยู่ข้างหลังคุณ
4 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
อยู่
คือ
เป็น
behind
ข้างหลัง
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันสนับสนุนคุณ
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย