ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beer

คำแปล
เบียร์
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
drink
ดื่ม
beer
เบียร์
.
ฉันดื่มเบียร์
2 ความคิดเห็น
The
theman
ผู้ชาย
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
man
theman
ผู้ชาย
ผู้ชาย
drinks
ดื่ม
beer
เบียร์
.
ผู้ชายดื่มเบียร์
He
เขา
drinks
ดื่ม
beer
เบียร์
.
เขาดื่มเบียร์

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย