ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beef

คำแปล
เนื้อวัว
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
beef
เนื้อวัว
.
ฉันกินเนื้อวัว
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
eat
รับประทาน
กิน
beef
เนื้อวัว
.
คุณกินเนื้อวัว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
beef
เนื้อวัว
เนื้อวัว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย