ภาษาอังกฤษ

bedsheets

ภาษาไทย
ผ้าปูที่นอน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bedsheetตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have a bedsheet.คำแปลฉันมีผ้าปูที่นอนผืนหนึ่ง
bedsheetsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างDo we have white bedsheets?คำแปลพวกเรามีผ้าปูที่นอนสีขาวมั้ย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย