ภาษาอังกฤษ

beds

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bedตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy son wants a green bed.คำแปลกชายของฉนอยากไดเตยงสเขยว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย