ภาษาอังกฤษ

bed

ภาษาไทย
เตียง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bedตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy son wants a green bed.คำแปลลูกชายของฉันอยากได้เตียงสีเขียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย