ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

become

คำแปล
กลายเป็น
That
นั้น
นั่น
ว่า
girl
เด็กผู้หญิง
has
มี
become
กลายเป็น
a
หนึ่ง
beautiful
สวยงาม
woman
ผู้หญิง
.
เด็กผู้หญิงคนนั้นได้กลายเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
castle
ปราสาท
has
มี
become
กลายเป็น
a
หนึ่ง
private
ส่วนตัว
property
ทรัพย์สิน
คุณสมบัติ
.
ปราสาทหลังนี้ได้กลายเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
He
เขา
has
มี
become
กลายเป็น
a
หนึ่ง
bad
แย่
person
คน
.
เขาได้กลายเป็นคนไม่ดี

การผันคำกริยาทั้งหมดของ become


    PersonPresentPast
    Ibecomebecame
    he/she/itbecomesbecame
    you/we/theybecomebecame
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย