ภาษาอังกฤษ

beauty

ภาษาไทย
ความสวย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
beautyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe has a simple beauty.คำแปลเธอมีความสวยที่เรียบง่าย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย