ภาษาอังกฤษ

beautiful

ภาษาไทย
สวยงาม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
beautifulตัวอย่างShe is a beautiful woman.คำแปลเธอเป็นผู้หญิงที่สวย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย