ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

beautiful

คำแปล
สวยงาม
Africa
แอฟริกา
is
อยู่
คือ
เป็น
beautiful
สวยงาม
.
แอฟริกาสวย
0 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
beautiful
สวยงาม
.
เธอสวย
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
beautiful
สวยงาม
woman
ผู้หญิง
.
เธอเป็นผู้หญิงที่สวย
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย