beat

คำแปล
ตี, ทุบ
He
เขา
beat
ทุบ
ตี
someone
ใครคนหนึ่ง
else
นอกจากนี้
yesterday
เมื่อวาน
.
เขาได้ทุบคนอื่นเมื่อวาน
He
เขา
beat
ทุบ
ตี
his
ของเขา
brother
น้องชาย (คำนามเอกพจน์)
พี่ชาย (คำนามเอกพจน์)
.
เขาทุบพี่ชายของเขา
She
เธอ
beat
ทุบ
ตี
me
ผม
ฉัน
.
เธอตีฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ beat


    PersonPresentPast
    Ibeatbeat
    he/she/itbeatsbeat
    you/we/theybeatbeat
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย