ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

battles

คำแปล
การต่อสู้
Life
ชีวิต
is
อยู่
คือ
เป็น
full
fullof
เต็มไปด้วย
เต็ม
อิ่ม
of
fullof
เต็มไปด้วย
ของ
battles
การต่อสู้
.
ชีวิตเต็มไปด้วยการต่อสู้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย