ภาษาอังกฤษ

battle

ภาษาไทย
การต่อสู้, สงคราม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
battleตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI read a document about the famous battle.คำแปลฉันอ่านเอกสารเกี่ยวกับการต่อสู้ที่มีชื่อเสียง
battlesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างLife is full of battles.คำแปลชีวิตเต็มไปด้วยการต่อสู้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย