ภาษาอังกฤษ

battery

ภาษาไทย
แบตเตอรี่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
batteryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI need a battery.คำแปลฉันต้องการแบตเตอรี่อันหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย