bathroom

คำแปล
ห้องน้ำ
We
พวกเรา
want
อยากได้
a
หนึ่ง
white
สีขาว
bathroom
ห้องน้ำ
.
พวกเราต้องการห้องน้ำเป็นสีขาว
We
พวกเรา
want
อยากได้
a
หนึ่ง
white
สีขาว
bathroom
ห้องน้ำ
.
พวกเราต้องการห้องน้ำเป็นสีขาว
Sorry
ขอโทษ
เสียใจ
,
where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bathroom
ห้องน้ำ
?
ขอโทษครับ ห้องน้ำอยู่ตรงไหน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย