ภาษาอังกฤษ

bathroom

ภาษาไทย
ห้องน้ำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bathroomตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe want a white bathroom.คำแปลพวกเราต้องการห้องน้ำเป็นสีขาว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย