ภาษาอังกฤษ

bar

ภาษาไทย
บาร์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
barตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy father has a bar.คำแปลคุณพ่อของฉันมีบาร์แห่งหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย