ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bank

คำแปล
ธนาคาร
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bank
ธนาคาร
.
ฉันไปที่ธนาคาร
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
go
ไป
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bank
ธนาคาร
.
ฉันไปที่ธนาคาร
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
work
งาน
ทำงาน
at
ที่
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bank
ธนาคาร
.
ฉันทำงานที่ธนาคาร
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย