ภาษาอังกฤษ

bag

ภาษาไทย
กระเป๋า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
bagตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhich bag is yours?คำแปลกระเป๋าใบไหนเป็นของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย