ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

bad

คำแปล
แย่
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
coffee
กาแฟ
is
เป็น
อยู่
คือ
bad
แย่
.
กาแฟนี้ไม่ดี
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
bad
แย่
boy
เด็กผู้ชาย
.
เขาเป็นเด็กดื้อ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
soup
ซุป
is
เป็น
อยู่
คือ
bad
แย่
.
ซุปนี้ไม่ดี

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย