ภาษาอังกฤษ

backpack

ภาษาไทย
กระเป๋าเป้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
backpackตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI like your black backpack.คำแปลฉันชอบเป้สีดำของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย