ภาษาอังกฤษ

away

ภาษาไทย
ไกลจาก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
awayตัวอย่างHe takes me away from here.คำแปลเขาพาฉันไปจากที่นี่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย