ภาษาอังกฤษ

avoid

ภาษาไทย
หลีกเลี่ยง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
avoidตัวอย่างI need to avoid sugar.คำแปลฉันจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาล

การเชื่อมavoid

PersonPresentPast
Iavoidavoided
he/she/itavoidsavoided
you/we/theyavoidavoided

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย