ภาษาอังกฤษ

avenue

ภาษาไทย
วิธีการ, ถนนใหญ่, ลู่ทาง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
avenueตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe live on the same avenue.คำแปลพวกเราอยู่บนถนนเดียวกัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย