ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

avenue

คำแปล
วิธีการ, ถนนใหญ่, ลู่ทาง
We
พวกเรา
live
อาศัย
อยู่
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
avenue
ถนน
วิธีการ
ถนนใหญ่
.
พวกเราอยู่บนถนนเดียวกัน
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
live
อาศัย
อยู่
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
avenue
ถนน
ถนนใหญ่
วิธีการ
.
พวกเขาอยู่บนถนนเดียวกัน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
avenue
ถนน
ถนนใหญ่
ลู่ทาง
ถนน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย