ภาษาอังกฤษ

author

ภาษาไทย
นักเขียน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
authorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy uncle is the author of the book.คำแปลลุงของฉันคือผู้เขียนหนังสือเล่มนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย