ภาษาอังกฤษ

aunts

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
auntตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI eat with my aunt.คำแปลนกนขาวกบปาของฉ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย