ภาษาอังกฤษ

aunt

ภาษาไทย
น้า, อา, ป้า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
auntตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI eat with my aunt.คำแปลฉันกินข้าวกับป้าของฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย