aunt

คำแปล
น้า, อา, ป้า
She
เธอ
runs
วิ่ง
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
my
ของฉัน
ของผม
aunt
อา
น้า
ป้า
.
เธอวิ่งกับป้าของฉัน
2 ความคิดเห็น
She
เธอ
runs
วิ่ง
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
my
ของฉัน
ของผม
aunt
อา
น้า
ป้า
.
เธอวิ่งกับป้าของฉัน
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
eat
รับประทาน
กิน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
my
ของฉัน
ของผม
aunt
อา
น้า
ป้า
.
ฉันกินข้าวกับป้าของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย