ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

attitude

คำแปล
ท่าที, ทัศนคติ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
like
ชอบ
เหมือน
his
ของเขา
daughter
ลูกสาว
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
attitude
ทัศนคติ
ท่าที
.
ฉันไม่ชอบทัศนคติของลูกสาวของเขา
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
like
ชอบ
เหมือน
his
ของเขา
daughter
ลูกสาว
's
(แสดงความเป็นเจ้าของ)
attitude
ทัศนคติ
ท่าที
.
ฉันไม่ชอบทัศนคติของลูกสาวของเขา
My
ของฉัน
ของผม
attitude
ทัศนคติ
ท่าที
has
มี
changed
เปลี่ยน
.
ทัศนคติของฉันได้เปลี่ยนไป
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย