ภาษาอังกฤษ

attitude

ภาษาไทย
ท่าที, ทัศนคติ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
attitudeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI do not like his daughter's attitude.คำแปลฉันไม่ชอบทัศนคติของลูกสาวของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย