attempt

คำแปล
ความพยายาม
My
ของฉัน
ของผม
attempt
ความพยายาม
ความพยายามของฉัน
3 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
attempt
ความพยายาม
ความพยายามของฉัน
3 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
attempt
ความพยายาม
ความพยายามของฉัน
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย