ภาษาอังกฤษ

attempt

ภาษาไทย
ความพยายาม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
attemptตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe made an attempt to be his friend.คำแปลเขาได้พยายามเป็นเพื่อนของเขา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย