ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

attack

คำแปล
โจมตี
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
were
เป็น
อยู่
swimming
ว่ายน้ำ
when
เมื่อ
ตอน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
attack
โจมตี
took
tookplace
ได้เกิดขึ้น
เอา
place
tookplace
ได้เกิดขึ้น
สถานที่
ที่พัก
ตำแหน่ง
.
พวกเขากำลังว่ายน้ำเมื่อการโจมตีนี้ได้เกิดขึ้น
There
ที่นั่น
was
อยู่
เป็น
a
หนึ่ง
big
ใหญ่
attack
โจมตี
yesterday
เมื่อวาน
.
มีการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
attack
โจมตี
การโจมตี
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย