ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

athletes

คำแปล
นักกีฬา
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
athletes
นักกีฬา
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
more
มากกว่า
มากขึ้น
อีก
water
น้ำ
.
พวกนักกีฬาต้องการน้ําอีก
6 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย