ภาษาอังกฤษ

athlete

ภาษาไทย
นักกีฬา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
athleteตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is a good athlete.คำแปลเขาเป็นนักกีฬาที่ดี
athletesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe athletes need more water.คำแปลพวกนักกีฬาต้องการน้ําอีก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย