ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ask

คำแปล
ถาม
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
ask
ถาม
a
หนึ่ง
question
คำถาม
.
ฉันถามคำถามคำถามหนึ่ง
1 ความคิดเห็น
He
เขา
does
คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล
not
ไม่
ไม่ใช่
ask
ถาม
.
เขาไม่ถาม
1 ความคิดเห็น
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
ask
ถาม
your
ของเธอ
ของคุณ
ของพวกคุณ
question
คำถาม
.
คุณถามคำถามของคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ ask


PersonPresentPast
Iaskasked
he/she/itasksasked
you/we/theyaskasked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย