ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

as

คำแปล
เช่น
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
are
อยู่
เป็น
as
เช่น
red
สีแดง
as
เช่น
a
หนึ่ง
tomato
มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)
!
คุณแดงเท่ากับมะเขือเทศ
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
red
สีแดง
as
เช่น
a
หนึ่ง
tomato
มะเขือเทศ (คำเอกพจน์)
.
เขาแดงคล้ายกับว่าเป็นมะเขือเทศ
5 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
as
เช่น
beautiful
สวยงาม
as
เช่น
her
ของเธอ
เธอ
mother
แม่
.
เธอสวยเท่ากับคุณแม่ของเธอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย