ภาษาอังกฤษ

as

ภาษาไทย
เช่น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
asตัวอย่างShe is as beautiful as her mother.คำแปลเธอสวยเท่ากับคุณแม่ของเธอ
asตัวอย่างHe is red as a tomato.คำแปลเขาแดงคล้ายกับว่าเป็นมะเขือเทศ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย