ภาษาอังกฤษ

artists

ภาษาไทย
ศิลปิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
artistตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe is an artist like her mother.คำแปลเธอเป็นศิลปินเหมือนคุณแม่ของเธอ
artistsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThe artists work in the morning.คำแปลศิลปินหลายคนทำงานตอนเช้า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย