ภาษาอังกฤษ

arrived

ภาษาไทย
ถึง, ได้ถึง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
arriveตัวอย่างThey arrive at the restaurant.คำแปลพวกเขามาถึงร้านอาหาร
arrivedตัวอย่างI have arrived at the station.คำแปลฉันได้มาถึงที่สถานีนี้
arriveตัวอย่างYou did not tell me that you were going to arrive today.คำแปลเธอไม่ได้บอกฉันว่าเธอจะมาถึงวันนี้

การเชื่อมarrive

PersonPresentPast
Iarrivearrived
he/she/itarrivesarrived
you/we/theyarrivearrived
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย